Hotspots
Cà Phê Thanh Trà
205/2A, Quốc Lộ 1A, P.Đông Hưng Thuận, Q.12 Việt Nam
(08) 3715 1616
Update Date:06/13/2010
Private